1. แสดงคูปองนี้ให้พนักงานเมื่อใช้บริการที่หนุมานเวิร์ลเท่านั้น
 2. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอน, เปลี่ยน หรือทอน เป็นเงินสดได้
 3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้คูปองนี้ใช้สำหรับซื้อ
  กิจกรรม”Zipline 7 Platforms” เท่านั้นในราคา 800 บาทต่อ 1 ท่าน
 4. คูปอง 1 ใบต่อ 1 สิทธิ์ ไม่จำกัดจำนวนลูกค้า
 5. คูปองนี้ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดในแพ็กเกจหลักหรือ package อื่นๆได้
  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 1. To use this coupon: present to staff of Hanuman World Phuket.
 2. This coupon is used for purchasing special package of “Zipline 7 Platforms” activity only at 800 baht per person
 3. This coupon cannot be transferred and exchanged for cash.
 4. This coupon is not compatible with any other promotion or discount.
 5. This coupon can be used only one time with unlimited number of customers.
 6. The Company reserves the right to change these terms and conditions at any time without prior notice.